Company name Setouchi Island Cruise Co., Ltd.
Address 796-53, Gotoucho, Takamatsu-shi, Kagawa 〒761-8031
Representative Executive Director OSAMU KAWAGUCHI
Director SHUJI ISHIMARU
Hajime ASAKURA
HIROYUKI CHUJO
SATORU MATSUMOTO
Establishment February 21, 2019